Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Rôtô của một động cơ quay đều, cứ mỗi phút quay được 3000 vòng. Trong 20s rôtô quay được một góc bằng bao nhiêu?

Câu 6:

Rôtô của một động cơ quay đều, cứ mỗi phút quay được 3000 vòng. Trong 20s rôtô quay được một góc bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Rôtô của động cơ quay đều ,cứ mỗi phút quay được 3000 vòng nên tốc độ góc của rôto là:

Trong 20s rôto quay được một góc: φ = ω.t = 100π.20 = 2000π rad = 1000 vòng.