Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tính vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện, biết rằng hiệu điện thế hãm bằng

Câu 5:

Tính vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện, biết rằng hiệu điện thế hãm bằng 1,8V.

Lời giải:

Áp dụng công thức: