Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Phương trình dao động của một vật là: x = 6 cos⁡(4 πt + π/6) (cm)

Câu 5:

Phương trình dao động của một vật là: x = 6 cos⁡(4 πt + π/6) (cm)

   Xác định biên độ, tần số góc, chu kì tần số của dao động.

   Xác định pha dao động tại thời điểm t = 1/4 s, từ đó suy ra li độ tại thời điểm ấy.

   Vẽ vectơ quay biểu diễn dao động vào thời điểm t = 0.

Lời giải:

   Biên độ 6 cm, tần số góc là 4 π, chu kì T=(2 π)/ω = 0,5s, tần số 2 Hz.

   Pha 4 π.1/4 + π/6 = 7/2 π rad, li độ x = 6 cos⁡[7/6 π] = -3√3 cm

   Độ dài vecto 6cm, góc hợp với Ox là π/6