Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Một bánh xe quay nhanh dần đều quanh trục. Lúc t = 0 bánh xe có tốc độ góc 5 rad/s. Sau 5s, tốc độ góc của nó tăng lên đến 7 rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là:

Câu 5:

Một bánh xe quay nhanh dần đều quanh trục. Lúc t = 0 bánh xe có tốc độ góc 5 rad/s. Sau 5s, tốc độ góc của nó tăng lên đến 7 rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là:

   A. 0,2 rad/   B. 0,4 rad/.

   C. 2,4 rad/   D. 0,8 rad/.

Lời giải:

   Chọn B.

   Từ công thức tốc độ góc: