Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, có thể tính tần số dao động riêng của khung dao động

Câu 4:

Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, có thể tính tần số dao động riêng của khung dao động theo công thức được không? Tại sao?

Lời giải:

Trong hệ tự dao động tạo ra dao động điện từ duy trì ta không thể dùng công thức để tính tần số dao động riêng của khung dao động vì trong mạch LC còn có cả cuộn sơ cấp của máy biến thế.