Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trong một thí nghiệm tạo vân thoa trên sóng nước, người ta dùng hai nguồn dao động pha có tần số 50 Hz và đo được khoảng cách giữa hai vân cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối liền tâm dao động là 2 mm. Tìm bước sóng và tốc độ truyền sóng.

Câu 4:

Trong một thí nghiệm tạo vân thoa trên sóng nước, người ta dùng hai nguồn dao động pha có tần số 50 Hz và đo được khoảng cách giữa hai vân cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối liền tâm dao động là 2 mm. Tìm bước sóng và tốc độ truyền sóng.

Lời giải:

Tương tự như sóng dừng. Trên đường nối liền tâm dao động vân lồi ứng với bụng sóng, vân lõm ứng với nút sóng. Khoảng cách giữa hai vân lồi liên tiếp (hoặc hai vân lõm liên tiếp) là khoảng cách giữa hai bụng, bằng nửa bước sóng.

Do đó bước sóng có độ dài là: λ = 2.2 = 4mm.

Tốc độ truyền sóng: v = λ.f = 4.50 = 200mm/s = 0,2m/s