Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây? A. Quang điện

Câu 4:

Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?

   A. Quang điện      B. Chiếu sáng

   C. Kích thích sự phát quang      D. Sinh lí

Lời giải:

   Chọn B