Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân.

Câu 4:

Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân.

   A. Có thể âm hoặc dương.

   B. Càng lớn, thì hạt nhân càng bền.

   C. Càng nhỏ, thì hạt nhân càng bền.

   D. Có thể triệt tiêu, đối với một số hạt nhân đặc biệt .

Lời giải:

Chọn B

Năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân, năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững và ngược lại. Thực tế các hạt nhân có số khối A trong khoảng 50u đến 80u có năng lượng liên kết riêng lớn nhất (Δ ≈ 8,8MeV/1nucleon) nên bền hơn các hạt nhân có số khối ngoài khoảng.