Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω. Biết nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 9.(10^5) J. tìm biên độ của cường độ dòng điện.

Câu 4:

Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω. Biết nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 9. J. tìm biên độ của cường độ dòng điện.

Lời giải:

   Áp dụng công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R:

   Suy ra: