Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao vào mạch ba pha có điện áp pha là 220 V. Công suất điện của động cơ là 5,7 kW; hệ số công suất của động cơ là 0,85. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ.

Câu 4:

Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao vào mạch ba pha có điện áp pha là 220 V. Công suất điện của động cơ là 5,7 kW; hệ số công suất của động cơ là 0,85. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ.

Lời giải:

Giả thiết cho U = 220V, P = 5,7kW = 5700W, cosφ = 0,85.

Vì động cơ là không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao vào mạch ba pha có điện áp pha là 220 V nên công suất của động cơ là: P = 3UIcosφ.

→ Cường độ dòng điện chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ là: