Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,5m. Khối lượng m =1kg quay đều với tốc độ góc ω = 6 rad/s quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của đĩa. Tính momen động lượng của đĩa đối với trục quay đó.

Câu 4:

Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,5m. Khối lượng m =1kg quay đều với tốc độ góc ω = 6 rad/s quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của đĩa. Tính momen động lượng của đĩa đối với trục quay đó.

Lời giải:

   - Momen quán tính của đĩa: l = = 0,5. 1.0, = 0,125 kg.

   - Momem động lượng: L = lω = 0,125.6 = 0,75 kg./s.