Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Mắc tụ điện có điện dung 2μF vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220V, tần số 50Hz. Xác định cường độ hiệu dụng của dòng điện qua tụ điện.

Câu 4:

Mắc tụ điện có điện dung 2μF vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220V, tần số 50Hz. Xác định cường độ hiệu dụng của dòng điện qua tụ điện.

Lời giải:

Dung kháng của tụ điện :

Áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch có tụ điện :