Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hình 4.3, các vectơ nằm ngang biểu thị vận tốc truyền sóng điện từ, các vectơ thẳng đứng biểu thị cường độ điện trường. hãy vẽ các vectơ cảm ứng từ tương ứng theo đường nét đứt.

Câu 4:

Hình 4.3, các vectơ nằm ngang biểu thị vận tốc truyền sóng điện từ, các vectơ thẳng đứng biểu thị cường độ điện trường. hãy vẽ các vectơ cảm ứng từ tương ứng theo đường nét đứt.

Lời giải:

Dùng quy tắc đinh ốc: ta quay cái đinh ốc cho tiền theo chiều truyền sóng (chiều vectơ vận tốc v) thì vectơ sẽ quay đến  .Suy ra ở trường hợp bên trái và bên phải vectơ đều hướng vào trong trang giấy.