Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào định luật bảo toàn cơ năng, tính:

Câu 4:

Dựa vào định luật bảo toàn cơ năng, tính:

   a) Vận tốc của vật năng trong con lắc lò xo khi qua vị trí cân bằng theo biên độ A.

   b) Vận tốc của con lắc con đi qua vị trí cân bằng theo biên độ góc α

Lời giải:

a) Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho con lắc lò xo, ta được:

là vận tốc vật năng khi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, đó cũng là vận tốc cực đại.

b) Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho con lắc đơn, ta được:

Vậy vận tốc của con lắc con đi qua vị trí cân bằng theo biên độ góc α là: