Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây? A. Lò sưởi điện

Câu 3:

Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

   A. Lò sưởi điện      B. Lò vi sóng

   C. Hồ quang điện      D. Màn hình vô tuyến

Lời giải:

   Chọn C.