Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tại điểm A, B cách nhau 1 km đặt hai anten phát sóng điện từ giống hệt nhau. Một người cầm máy thu sóng di chuyển truyền đường thẳng AB. Hỏi tín hiệu thu được trong khi di chuyển ở các vị trí có như nhau không? Tại sao?

Câu 3:

Tại điểm A, B cách nhau 1 km đặt hai anten phát sóng điện từ giống hệt nhau. Một người cầm máy thu sóng di chuyển truyền đường thẳng AB. Hỏi tín hiệu thu được trong khi di chuyển ở các vị trí có như nhau không? Tại sao?

Lời giải:

   Hai sóng điện từ do hai nguồn phát ra giống hệt nhau nên giao thoa với nhau. Trên đường thẳng AB sẽ có những chỗ cực đại ta thu được sóng mạnh, những chỗ cực tiểu ta hầu như không thu được sóng.