Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm trong khoảng

Câu 3:

Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm trong khoảng

   A. từ 0 dB đến 1000dB

   B. từ 10dB đến 100 dB

   C. từ -10dB đến 100dB

   D. từ 0 dB đến 130 dB

Lời giải:

   Chọn D