Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Rôto của máy phát điện xoay chiều là nam châm có ba cặp cực, quay với vận tốc I 200 vòng/phút. Tính tần số của suất điện động do máy tạo ra.

Câu 3:

Rôto của máy phát điện xoay chiều là nam châm có ba cặp cực, quay với vận tốc I 200 vòng/phút. Tính tần số của suất điện động do máy tạo ra.

Lời giải:

   Áp dụng công thức f = pn với n = 20 vòng/s ; p = 3 ta có : f = pn = 60Hz.