Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó A. Quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện

Câu 3:

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

   A. Quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

   B. Năng lượng mặt trời được biến đổi toàn bộ thành điện năng.

   C. Một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện.

   D. Một quang điện trở, khi được chiếu sáng thì trở thành một máy phát điện.

Lời giải:

Chọn A

Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là một nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. Pin hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.