Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Một tụ điện có điện dung C = 5,3 μF mắc nối tiếp với điện trở R = 300 Ω thành một đoạn mạch. Mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220V, tần số 50Hz. Hãy tính:

Câu 3:

Một tụ điện có điện dung C = 5,3 μF mắc nối tiếp với điện trở R = 300 Ω thành một đoạn mạch. Mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220V, tần số 50Hz. Hãy tính:

   a) Hệ số công suất của đoạn mạch.

   b) Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút.

Lời giải:

a) Áp dụng các công thức cho đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp:

→ hệ số công suất của đoạn mạch

b) Theo định luật ôm:

→ Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút: