Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Một người đứng trên một chiếc ghế đang quay, hai tay cầm hai quả tạ. Khi người ấy dang tay theo phương ngang, ghế và người quay với tốc độ góc ω.

Câu 3:

Một người đứng trên một chiếc ghế đang quay, hai tay cầm hai quả tạ. Khi người ấy dang tay theo phương ngang, ghế và người quay với tốc độ góc ω. Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó, người ấy co tay lại kéo hai quả tạ vào gần sát vai. Tốc độ góc mới của hệ “người + ghế”

   A. Tăng lên

   B. Giảm đi

   C. Lúc đầu tăng, sau đó giảm đến 0.

   D. lúc đầu giảm, sau đó bằng 0.

Lời giải:

Chọn A.

Khi đang dang tay, momen quán tính lớn, khi thu tay và quả tạ lại sát vai, momen quán tính giảm.

Theo định luật bảo toàn momen động lượng: =

> → ω > ω

Vậy sau đó tốc độ góc tăng lên.