Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Một cái còi phát sóng âm có tần số 1000Hz chuyển động đi ra xa một người đứng bên đường về phía vách đá với tốc độ 10 m/s. lấy tốc độ âm trong không khí là 330 m/s. hỏi:

Câu 3:

Một cái còi phát sóng âm có tần số 1000Hz chuyển động đi ra xa một người đứng bên đường về phía vách đá với tốc độ 10 m/s. lấy tốc độ âm trong không khí là 330 m/s. hỏi:

   a) Tần số của âm người đó nghe trực tiếp từ cái còi.

   b) Tần số của âm người đó nghe được khi âm phản xạ lại từ vách đá.

Lời giải:

a) Nguồn âm đi ra xa người nghe, vậy tần số âm nghe được tính theo công thức:

b) Âm phản xạ từ vách đá tiến lại gần người quan sát và người quan sát đang đi về phía vách đá, tức là đi lại gần nguồn âm phản xạ. Vậy người đó nghe được âm có tần số là: