Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hai đĩa tròn có cùng momen quán tính đối với cùng trục quay đi qua tâm của các đĩa.

Câu 3:

Hai đĩa tròn có cùng momen quán tính đối với cùng trục quay đi qua tâm của các đĩa. Lúc đầu, đĩa 2 (ở phía trên) đang đứng yên, đĩa 1 quay với tốc độ góc ω . Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó, cho hai đĩa dính vào nhau, hệ quay với tốc độ góc ω . Động năng của hệ hai đĩa lúc sau so với lúc đầu.

   A. Tăng ba lần.   B. Giảm 4 lần.

   C. Tăng chín lần.   D. Giảm hai lần

Lời giải:

Chọn D.

Áp dụng định luật bảo toàn Momen động lượng ta có:

I.ω = (I + I).ω = 2I.ω ⇒ (1)

Động năng lúc đầu: (2)

Động năng lúc sau:

(3)

Vậy động năng giảm 2 lần.