Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dòng điện chạy trên một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt(A). Viết biểu thức của điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch, biết điện áp này sớm pha π/3 đối với cường độ dòng điện và có giá trị hiệu dụng là 12V.

Câu 3:

Dòng điện chạy trên một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt(A). Viết biểu thức của điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch, biết điện áp này sớm pha π/3 đối với cường độ dòng điện và có giá trị hiệu dụng là 12V.

Lời giải:

   Phương trình tổng quát của hiệu điện thế u = cos⁡(ωt + φ).

   Từ giả thiết ta xác định được = 12√2 V, ω = 100π, φ = π/3.

   Do đó : u = 12√2cos⁡(100πt + π/3) (V)

   Đồ thị biểu diễn u và I theo t như hình 5.1