Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Đơn vị khối lượng nguyên tử là

Câu 3:

Đơn vị khối lượng nguyên tử là

   A. Khối lượng của hạt nhân nguyên tử hidro.

   B. Khối lượng của một nguyên tử hidro.

   C. Khối lượng bằng 1/12 lần khối lượng của đồng vị của nguyên tử cacbon.

   D. Khối lượng bằng 1/12 lần khối lượng của đồng vị của nguyên tử oxi.

Lời giải:

Chọn C

Đơn vị khối lượng nguyên tử là khối lượng bằng 1/12 khối lượng của đồng vị .

Kí hiệu của khối lượng nguyên tử là u với u = 1,66055. kg.

Một nguyên tử có số khối là A thì khối lượng của nó gần bằng A tính theo đơn vị u.