Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dao động cơ điều hòa đổi chiều khi: A. Lực tác dụng đổi chiều B. lục tác dụng bằng 0 C. lực tác dụng có độ lớn cực đại D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

Câu 3:

Dao động cơ điều hòa đổi chiều khi:

   A. Lực tác dụng đổi chiều

   B. lục tác dụng bằng 0

   C. lực tác dụng có độ lớn cực đại

   D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

Lời giải:

Chọn C

Dao động cơ điều hòa đổi chiều khi vật ở hai biên (x = A hoặc x = -A). Khi đó hợp lực (lực phục hồi) có độ lớn cực đại

= m.ω.A