Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Công thức Anh – xtanh về hiện tượng quang điện là: Lời giải: Chọn B. Công thức Anh

Câu 3:

Công thức Anh – xtanh về hiện tượng quang điện là:

Lời giải:

Chọn B.

Công thức Anh – xtanh về hiện tượng quang điện là: