Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Vì sao chúng ta không quan tâm đến lực pháp tuyến Fn?

Câu 2:

Vì sao chúng ta không quan tâm đến lực pháp tuyến ?

Lời giải:

Chúng ta không quan tâm đến lực pháp tuyến vì lực pháp tuyến hướng vào trục quay nên không có tác dụng làm vật quay.