Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong trường hợp nào sau đây thì âm do máy thu ghi nhận được có tần số lớn hơn tần số của âm do nguồn âm phát ra?

Câu 2:

Trong trường hợp nào sau đây thì âm do máy thu ghi nhận được có tần số lớn hơn tần số của âm do nguồn âm phát ra?

   A. Nguồn âm chuyển động ra máy thu đứng yên.

   B. Máy thu chuyển động xa nguồn âm đứng yên.

   C. Máy thu chuyển động lại gần nguồn âm đứng yên.

   D. Máy thu chuyển động cùng chiều và cùng tốc độ nguồn âm.

Lời giải:

Chọn C

- Khi nguồn âm đứng yên, máy thu chuyển động lại gần, tần số âm máy thu nhận được: