Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong phương án 2, nếu ampe kế không phải là lí tưởng thì sẽ gây ra sai lệch cho

Câu 2:

Trong phương án 2, nếu ampe kế không phải là lí tưởng thì sẽ gây ra sai lệch cho

   A. Trị số của L.

   B. Trị số của R.

   C. Trị số của C.

   D. Cả ba trị số trên.


Lời giải:

Chọn đáp án B.

Nếu ampe kế không phải là lí tưởng thì gây ra sai lệch cho trị số R vì điện trở của mạch lúc này tổng của R và điện trở ampe kế.