Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong dãy phân rã phóng xạ X ---> Y có bao nhiêu hạt α và β được phát ra ? A. 3α và 4β. B. 7α và 4β. C. 4α và 7β. D. 7α và 2β.

Câu 2:

Trong dãy phân rã phóng xạ có bao nhiêu hạt α và β được phát ra ?

   A. 3α và 4β.

   B. 7α và 4β.

   C. 4α và 7β.

   D. 7α và 2β.

Lời giải:

chọn B

Gọi x là số hạt α và y là số hạt electron (β-).

Ta có:

Phân rã xảy ra tuân theo định luật bảo toàn số khối A và điện tích Z. Vậy ta có hệ phương trình:

   235 = 207 + x.4 + y.0   (1)

   92 = 82 + x.2 + y(-1).

Từ (1) suy ra: x = 7. Thế vào (2) ta có y = 4.

Kết quả khẳng định: hạt nhân đã phóng ra 7 hạt α và 4 electron.