Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng.

Câu 2:

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng.

   A. 5. km.

   B. 15. km.

   C. 15. km.

   D. 15. km.

Lời giải:

   Chọn B.