Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Theo thuyết photon của Anh – xtanh, thì năng lượng A. Của mọi photon đều bằng nhau. B.

Câu 2:

Theo thuyết photon của Anh – xtanh, thì năng lượng

   A. Của mọi photon đều bằng nhau.

   B. Của một photon bằng một lượng tử năng lượng.

   C. Giảm dần, khi photon càng rời xa nguồn.

   D. Của photon không phụ thuộc bước sóng.

Lời giải:

Chọn B.

Trong chùm ánh sáng đơn sắc có tần số f thì mỗi phôtôn có một năng lượng không đổi là ε = h.f = hc/λ trong đó c là vận tốc ánh sáng trong chân không, λ là bước sóng trong chân không của ánh sáng đang xét.