Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Theo định nghĩa, hiện tượng quang điện trong là: A. Hiện tượng quang điện xảy ra ở bên

Câu 2:

Theo định nghĩa, hiện tượng quang điện trong là:

   A. Hiện tượng quang điện xảy ra ở bên trong một khối kim loại.

   B. Hiện tượng quang điện xảy ra ở bên trong một khối điện môi.

   C. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng quang dẫn.

   D. Sự giải phóng các electron liên kết để chúng trở thành electron dẫn nhờ tác dụng của một bức xạ điện từ.

Lời giải:

Chọn D

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng ánh sáng (bức xạ điện từ) giải phóng các êlectrôn liên kết để chúng trở thành các êlectrôn dẫn đồng thời giải phóng các lỗ trống tự do gọi là hiện tượng quang điện trong.