Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tại sao lại nói sóng điện từ là sóng ngang?

Câu 2:

Tại sao lại nói sóng điện từ là sóng ngang?

Lời giải:

   Sóng điện từ là sóng ngang vì phương của dao động các vecto vuông góc với phương truyền sóng.