Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là A. Tác dụng quang điện.

Câu 2:

Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là

   A. Tác dụng quang điện.

   B. Tác dụng quang học.

   C. Tác dụng nhiệt.

   D. Tác dụng hóa học (làm đen phim ảnh).

Lời giải:

   Chọn C.