Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Ở trạng thái dừng, nguyên tử A. Không bức xạ và không hấp thụ năng lượng.

Câu 2:

Ở trạng thái dừng, nguyên tử

   A. Không bức xạ và không hấp thụ năng lượng.

   B. Không bức xạ, nhưng có thể hấp thụ năng lượng.

   C. Không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng.

   D. Vẫn có thể hập thụ và bức xạ năng lượng.

Lời giải:

Chọn A

Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng. Các trạng thái dừng được kí hiệu: K, L, M, ...

Ở trạng thái dừng, nguyên tử không hấp thụ hoặc bức xạ, electron chuyển động quanh hạt nhân theo quĩ đạo dừng bán kính = ., n là số nguyên và = 5,3.m gọi là bán kính Bo.