Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Ở phương án 2: – Nếu thay đèn laze phát ánh sáng màu đỏ bằng đèn laze

Câu 2:

Ở phương án 2:

– Nếu thay đèn laze phát ánh sáng màu đỏ bằng đèn laze phát ánh sáng màu xanh thì hệ vân giao thoa thu được trên màn sẽ thay đổi như thế nào ?

– Nếu mỗi khe trong khe Y-âng được chiếu sáng nhờ một đèn laze riêng biệt phát ánh sáng cùng bước sóng thì hiện tượng trên màn quan sát được sẽ như thế nào ?

Lời giải:

Trong phương án thí nghiệm dùng đèn Laze

a) Nếu thay đèn Laze phát ánh sáng đỏ ( \(\lambda_{1}=0,76 \mu m\) ) có khoảng vân i1 bằng \(\frac{\lambda_{1} D}{a}\) bằng đèn laze phát ánh sáng màu xanh \(\left(\lambda_{2}<\lambda_{1}\right)\) có khoảng vân \(\mathrm{i}_{2}\) bằng \(\frac{\lambda_{2} D}{a}<i_{1}\) thì trên màn ảnh ta thấy hệ vân sít lại gần nhau hơn, tuy nhiên vân chính giữa vẫn ở tại 0 không thay đổi.

b) Nếu mỗi khe \(Y\) - âng được chiếu sáng bởi một đèn laze riêng biệt phát ánh sáng cùng bước sóng thì hai khe \(Y\) - âng cũng không đúng là hai nguồn kết hợp. Do đó trên màn ảnh ta không thu được hệ vân giao thoa mà thay vào đó là sự chồng chập của 2 hệ vân nhiễu xạ qua 2 khe \(\mathrm{S}_{1}\) và \(\mathrm{S}_{2}\).