Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Một xe ô tô chạy trên đường, cứ cách 8m lại có một cái mô nhỏ. Chu kì dao động tự do của khung xe trên các lò xo là 1,5s. xe chạy với vận tốc nào thì bị rung nhất.

Câu 2:

Một xe ô tô chạy trên đường, cứ cách 8m lại có một cái mô nhỏ. Chu kì dao động tự do của khung xe trên các lò xo là 1,5s. xe chạy với vận tốc nào thì bị rung nhất.

Lời giải:

Xe bị rung nhất khi chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo (cộng hưởng) bằng chu kỳ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên khung.

= 1,5s = = d/v

Vận tốc của xe khi đó là: v = d/ = 8/1,5 = 16/3 m/s = 19,2 km/h