Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Một chùm sáng đơn sắc, sau khi qua một lăng kính thủy tinh, thì A. không bị lệch

Câu 2:

Một chùm sáng đơn sắc, sau khi qua một lăng kính thủy tinh, thì

   A. không bị lệch và không đổi màu.

   B. chỉ đổi màu mà không bị lệch.

   C. chỉ bị lệch mà không đổi màu.

   D. vừa bị lệch, vừa bị đổi màu.

Lời giải:

Chọn C

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính mà chỉ bị lệch đường về phía đáy lăng kính. Mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số đặc trưng xác định. Khi một ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường này sang môi trường khác (ví dụ truyền từ không khí vào nước) thì vận tốc truyền, phương truyền, bước sóng có thể thay đổi nhưng tần số, chu kì, màu sắc, năng lượng ánh sáng thì không đổi.