Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Mạch chọn sóng của một máy thu có một cuộn cảm L = 1mH và một tụ điện biến thiên từ 9,7pF đến 92pF. Hỏi máy thu này có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng nào trong khoảng nào?

Câu 2:

Mạch chọn sóng của một máy thu có một cuộn cảm L = 1mH và một tụ điện biến thiên từ 9,7pF đến 92pF. Hỏi máy thu này có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng nào trong khoảng nào?

Lời giải:

Trong quá trình thay đổi điện dung từ đến chu kỳ dao động sẽ thay đổi từ

Bởi vậy:

(c vận tốc lan truyền của sóng c = 3. m)

Vậy máy thu được sóng trong khoảng từ 185,65m đến 571,73m.