Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Khi một cái thước chuyển động dọc theo phương chiều dài của nó, độ dài của thước đo trong hệ quán tính K.

Câu 2:

Khi một cái thước chuyển động dọc theo phương chiều dài của nó, độ dài của thước đo trong hệ quán tính K.

   A. Không thay đổi.

   B. Co lại, tỉ lệ nghịch với vận tốc của thước.

   C. Dãn ra, phụ thuộc vào vận tốc chuyển động của thước.

   D. Co lại theo tỉ lệ:

Lời giải:

   Chọn D