Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Khi chiếu vào tấm bìa đỏ chùm ánh sáng tím, ta thấy tấm bia có màu:

Câu 2:

Khi chiếu vào tấm bìa đỏ chùm ánh sáng tím, ta thấy tấm bia có màu:

   A. Tím

   B. Đỏ

   C. Vàng

   D. Đen

Lời giải:

Chọn D

Chiếu ánh sáng tím vào tấm bìa đỏ thì nó hấp thụ hoàn toàn chùm ánh sáng tím đó và nó trở thành có màu đen. (lưu ý ở không có sự trộn lẫn hai ánh sáng màu đỏ và tím nên không thể có màu vàng được).