Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hai sóng kết hợp là

Câu 2:

Hai sóng kết hợp là

   A. Hai dóng chuyển động cùng chiều với tốc độ

   B. Hai sóng luôn đi kèm với nhau.

   C. Hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian

   D. Hai sóng cùng bước sóng và có độ lệch pha biến thành tuần hoàn.

Lời giải:

   Chọn C