Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là A. Bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu

Câu 2:

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

   A. Bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại gây ra hiện tượng quang điện.

   B. Công thoát của các electron ở bề mặt kim loại đó.

   C. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện kim loại đó.

   D. Hiệu điện thế hãm.

Lời giải:

   Chọn C