Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa

Câu 2:

Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa

   A. Cùng số proton Z, nhưng số nơtrôn N khác nhau.

   B. Cùng số nơtrôn N, nhưng số proton Z khác nhau.

   C. Cùng số nuclon A, nhưng số proton Z và số notron N khác nhau.

   D. Cùng số proton Z và số notron N.

Lời giải:

Chọn A

Các nguyên tử mà hạt nhân chứa cùng số nhưng khác số được gọi là đồng vị.