Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Chu kì của con lắc vật lý được xác định bằng công thức.

Câu 2:

Chu kì của con lắc vật lý được xác định bằng công thức.

Lời giải:

Chọn C.

Chu kì của con lắc vật lí xác định bởi công thức: