Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Chọn phát biểu sai. Trong quá trình tải điện năng đi xa, công suất hao phí.

Câu 2:

Chọn phát biểu sai.

Trong quá trình tải điện năng đi xa, công suất hao phí.

   A. Tỉ lệ với thời gian truyền điện.

   B. Tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện.

   C. Tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát điện.

   D. Tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi.

Lời giải:

   Chọn A. khi ổn định công suất hao phí không phụ thuộc vào thời gian t, chỉ có năng lượng hao phí mới tỷ lệ với t.