Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho các tia anpha, beta và gamma bay qua khoảng không gian giữa hai bản cực của một tụ điện thì

Câu 2:

Cho các tia anpha, beta và gamma bay qua khoảng không gian giữa hai bản cực của một tụ điện thì

   A. Tia anpha lệch nhiều hơn cả, sau đến tia beta và tia gamma.

   B. Tia anpha lệch về phái bản dương, tia gamma lệch về phái bản âm của tụ điện.

   C. Tia gamma không bị lệch.

   D. Tia bêta không bị lệch.

Lời giải:

Chọn C

Tia gammar (γ) có bản chất là sóng điện từ bước sóng rất ngắn (λ < 0,01nm), là chùm phôtôn năng lượng cao nên không bị lệch trong điện trường, từ trường.