Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?

Câu 2:

Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?

   A. có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

   B. điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì của dòng điện bằng 0.

   C. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong mọi khoảng thời gian bất kì đều bằng 0.

   D. Công suất tỏa nhiệt tức thời trên một đoạn mạch có giá trị cực đại bằng công suất tỏa nhiệt trung bình nhân với √2.

Lời giải:

   Chọn B